Addressing the ethical, legal, and social implications of the Recall by-Genotype design in the CHRIS biobank: from empirical research to a policy

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, Hybrid
  • Föreläsare: Katharina Tschigg (PhD Student, Eurac Research, Bolzano)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci