Bridging academic integrity and research ethics in higher education

  • Datum: –14.30
  • Plats: Konferensrummet IFV, Hybrid
  • Föreläsare: Sonja Bjelobaba (Researcher, CRB) & William Bülow (Senior Researcher, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci