Kriteriebaserad bedömning av olika moment t.ex. fall, seminarium etc.

  • Datum: –15.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/65541526969
  • Föreläsare: Emma Lundkvist, Pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik (UU)
  • Webbsida
  • Arrangör: PRåM (Pedagogiska rådet vid MedFarm)
  • Kontaktperson: PRåM
  • Workshop

Denna workshop är en fortsättning på presentationen “Bedömning av student-aktiverande moment”. Du är välkommen att delta även om du inte var med på inledningen. Under denna konkretiseringsverkstad kommer du att få tid att arbeta med kriterier för dina studentaktiverande lärandemoment och få stöd av Emma Lundkvist och dina kollegor genom handledning och diskussion.

Kalendarium för medicin och farmaci