Bedömning av student-aktiverande moment

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/65541526969
  • Föreläsare: Emma Lundkvist, Pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik (UU)
  • Webbsida
  • Arrangör: PRåM (Pedagogiska rådet vid MedFarm)
  • Kontaktperson: PRåM
  • Föreläsning

Hur kan vi komma bort från begreppet ”aktivt deltagande” när vi bedömer student-aktiverande moment med obligatorisk närvaro? Emma kommer att ge oss konkreta råd angående kriteriebaserad bedömning av studenternas insatser.

Kalendarium för medicin och farmaci