ObGyn Highlights - självständigt arbete

  • Datum: –13.00
  • Plats: Lokalen Stora konferensrummet Kvinnosjukvården, Akademiska sjukhuset
  • Föreläsare: Linda Åslund och Katarina Waltré
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Cerisa Obern
  • Seminarium

Självständigt arbete T10, recidivkirurgi vid ovarialcancer

Självständigt arbete T10, PCOS - Hypertoni hos den hyperandrogena fenotypen

Välkommen till ObGyn Highlights lunchseminarium varje torsdag.

Lokalen Stora konferensrummet Kvinnosjukvården är bokad för dig som vill sitta tillsammans och vara med på Zoom https://uu-se.zoom.us/j/61446976182

Kom ihåg att anmäla din närvaro (om du inte deltar via Zoom) via e-post till cerisaobern@gmail.com. Ämne: Närvaro ObGyn Highlights vecka X. Om du har några doktorander eller känner till forskare som vill presentera i detta forum på torsdagar, vänligen maila mig på cerisaobern@gmail.com.

Anmäl dig för att presentera på torsdagar kl. 12.15-13.00 för Ob/Gyn Highlights-seminariet. Detta gör du i Google docs dokumentet 

Kontaktperson: Cerisa Obern

Kalendarium för medicin och farmaci