Diabetes Plus

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Stefan Nobel, Ph.D, program manager for the Strategic Research Programe in Diabetes (SRP Diabetes), Karolinska institutet
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala diabetescentrum
  • Kontaktperson: Ulrika Bäckman
  • Telefon: 070-1679474
  • Seminarium

Diabetes Plus är en tvärdisciplinär seminarieserie från Uppsala Diabetescentrum. Seminarierna hålls på engelska, äger rum en gång i månaden och är öppna för allmänheten, studenter och akademiker från olika vetenskapsområden.

Presentationstitel och sammanfattning inom kort

Moderators namn inom kort

Kalendarium för medicin och farmaci