Virologiseminarium, Johanna Jönsson "A novel HPV16 splicing enhancer critical for viral oncogene expression and cell immortalization"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:317
  • Föreläsare: Johanna Jönsson, Stefan Schwartz grupp
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist, Tanel Punga
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci