Virologiseminarium, Mahmoud Naguib

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:317
  • Föreläsare: Mahmoud Naguib, Åke Lundkvists grupp
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist, Tanel Punga
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci