Virologiseminarium, Steinar Mannsverk

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:317
  • Föreläsare: Steinar Mannsverk, Peter Kasson’s grupp ICM
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist, Tanel Punga
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci