Virologiseminarium, Tove Hoffman "The IgA response in COVID-19 patients and convalescents"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:317 och zoom
  • Föreläsare: Tove Hoffman, Åke Lundkvists grupp
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist, Tanel Punga
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci