Virologiseminarium, Naoko Kajitani “HPV16 oncogene mRNAs splicing is regulated by multiple G-triplets and hnRNPH”

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:317
  • Föreläsare: Naoko Kajitani, Stefan Schwartz grupp
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist, Tanel Punga
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci