Virologiseminarium, Erik Schubert

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:317
  • Föreläsare: Erik Schubert, Tanel Pungas grupp
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist, Tanel Punga
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci