Genomik-seminarium, Turid Everitt "Local adaptation of Africanized honeybees: Ancestry-related genomic changes between populations at different altitudes"

  • Datum: –11.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:317 och zoom
  • Föreläsare: Turid Everitt
  • Kontaktperson: Jennifer Meadows
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci