Genomik-seminarium, Fahime Mohamadnejad Sangdehi "Characterization of genetic diversity and evolution of MHC class II genes in Atlantic herring using long-read sequencing"

  • Datum: –11.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:317 och zoom
  • Föreläsare: Fahime Mohamadnejad Sangdehi
  • Kontaktperson: Jennifer Meadows
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci