Utveckling av en plattform för forskning inom e-hälsa

  • Datum: –15.00
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Waldenströmsalen, Rudbeck C11
  • Föreläsare: Mudassir Mustafa är fil.dr. i systemvetenskap och leder den tekniska utvecklingen av en ny version av en internetbaserad plattform för forskning inom e-hälsa.
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Forskaren och systemutvecklaren Mudassir Mustafa leder en grupp som utvecklar en ny forskningsportal, kallad U-CARE-plattformen (Plattformen).

Plattformen kommer bland annat kunna användas för att testa och utvärdera moderna e-hälso-interventioner. I det här seminariet kommer Mudassir att presentera vilka metodologiska och teoretiska utgångspunkter som har applicerats i utvecklingen av Plattformen, vilka risker som har identifierats och vilka utmaningar de har mött.

Seminariet är en del av U-CARE seminarieserie och öppet för alla att delta. Det kommer att hållas på engelska, men det går utmärkt att ställa frågor på både svenska och engelska!

Kalendarium för medicin och farmaci