ObGyn Highlights - Internetbaserad behandling vid vestibulodyni

  • Datum: –13.00
  • Plats: Stora konferensrummet Kvinnosjukvården
  • Föreläsare: Andrea Hess Engström
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Cerisa Obern
  • Seminarium

Zoom https://uu-se.zoom.us/j/61446976182

Anmäl dig för att presentera på torsdagar kl. 12.15-13.00 för Ob/Gyn Highlights-seminariet. Detta gör du i Google docs dokumentet 

Kom ihåg att anmäla din närvaro (om du inte deltar via Zoom) via e-post till cerisaobern@gmail.com. Ämne: Närvaro ObGyn Highlights vecka X. Om du har några doktorander eller känner till forskare som vill presentera i detta forum på torsdagar, vänligen maila mig på cerisaobern@gmail.com.

Kalendarium för medicin och farmaci