Genomikseminarium, Katarina Tengvall "Revealing risk factors for Canine Atopic Dermatitis using Bayesian model and selection signature analyses".

  • Datum: –11.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum ZOOM
  • Föreläsare: Katarina Tengvall
  • Kontaktperson: Jennifer Meadows
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci