Skapande och schizofreni – Om Carl Fredrik Hill

  • Datum: –14.30
  • Plats: Medicinhistoriska museet Eva Lagrwalls väg 8, Uppsala
  • Föreläsare: Björn Mikael Nilsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Cecilia Bergström
  • Telefon: 0733147400
  • Föreläsning

År 1873 reste Carl Fredrik Hill till Paris för att bli landskapsmålare. Han var övertygad om sin begåvning och målet var att få guldmedaljen på den stora Parissalongen. Drömmen om berömmelse och konstnärligt erkännande tog dock tvärt slut när han fyra år senare insjuknade i en kronisk psykos. Sjukdomen medförde en ofantlig omvälvning i Carl Fredriks liv, men den rubbade inte hans kreativa kraft.

Han fortsatte att skapa bilder under hela sitt återstående liv. Under 1900-talet kom till slut erkännandet, både för landskapsmåleriet och med tiden också för sjukdomsbilderna. Carl Fredrik Hill räknas idag som en av Sveriges viktigaste konstnärer.

Björn Mikael Nilsson är psykiater och överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Museet är öppet 13-17. Entré: 40 kr som ger tillträde till både föreläsning och museets utställningar. Utöver föredraget kan du besöka utställningarna på egen hand och träffa våra museivärdar som gärna berättar mer.

Varmt välkommen!

Kalendarium för medicin och farmaci