Halvtidsseminarium: Postoperative pulmonary complications , prehabilitation and recovery in patients undergoing surgery because of peritoneal metastases.

Halvtidsseminarium med Olivia Sand.

Kalendarium för medicin och farmaci