Disputation: Staffan Berg: Oral delivery of macromolecules formulated with permeation enhancers

  • Datum: –12.00
  • Plats: BMC, hörsal A1:111a, samt online via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62314206510
  • Doktorand: Staffan Berg, SweDeliver, institutionen för farmaci
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: SweDeliver, Farmaceutiska fakulteten
  • Kontaktperson: Christel Bergström, professor
  • Disputation

Staffan Berg, doktorand vid SweDeliver och Uppsala universitets institution för farmaci, disputerar sin avhandling Oral delivery of macromolecules formulated with permeation enhancers.

Oral administration av makromolekylära läkemedel, i synnerhet peptider, proteiner och oligonukleotider, utgör alltjämt en stor utmaning för den farmaceutiska forskningen. Efter mer än 90 års försök är biotillgängligheten för sådana molekyler fortfarande låg och varierande.

I SweDeliver-projektet ”Studie av interaktionerna mellan permeabilitetshöjare, GI-fysiologi och makromolekylära läkemedel för förbättrad design av orala beredningsformer” har Staffan Berg forskat i syfte att generera ny kunskap kring vad som driver denna stora intra- och individuella variation som ofta iakttas vid oral administrering av biologiska ämnen.

I sin avhandling presenterar Staffan Berg resultaten av studier med natriumkaprat, en ofta använd absorptionsförbättrare för att öka upptag av biologiska läkemedel i mag-tarmkanalen. Absorptionen av modellsubstanser studerades i djur för att bättre förstå hur läkemedelsabsorptionen kan ökas och göras mer tillförlitlig.

Staffan Berg studerade farmaci vid Åbo Akademi och därefter vid Helsingfors universitet. Staffan utförde sitt masterarbete vid University of Utah med fokus på ett system för riktad läkemedelstillförsel vid cancerbehandling. Efter examen påbörjade Staffan Berg ett traineeprogram vid AstraZeneca med placeringar inom biofarmaci, projektledning och formulering i tidig fas. Innan Staffan Berg anslöt till Uppsala universitets forskargrupp för läkemedelstillförsel arbetade han som senior forskare inom biofarmaci vid AstraZeneca.

Avhandling: Oral delivery of macromolecules formulated with permeation enhancers

Kalendarium för medicin och farmaci