INSTÄLLT - Genomikseminarium, Ola Wallerman "Using high-throughput single nucleus RNA-seq and deep HiC to map gene regulation across dog brain regions"

  • Datum: –11.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A8:215 och ZOOM, länk ovan
  • Föreläsare: Ola Wallerman
  • Kontaktperson: Jennifer Meadows
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci