Immunologi seminarium, Chuan Jin “Intratumoral administration of pro-inflammatory allogeneic dendritic cells improved the anti-tumor response of systemic anti-CTLA-4 treatment via unleashing a T cell-dependent response”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:321
  • Föreläsare: Chuan Jin, IGP
  • Kontaktperson: Gunnar Pejler
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci