Förbättra din bidragsansökan till Vetenskapsrådet (för Medfarms forskare)

  • Datum: –16.45
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Rudbecksalen, entréplan C11
  • Arrangör: Enheten för forskningsstöd, Kansliet för medicin och farmaci
  • Kontaktperson: Carin Marciszko
  • Seminarium

Enheten för forskningsstöd arrangerar ett seminarium där du som forskare kommer få konkreta tips om hur man lyckas med sin bidragsansökan till Vetenskapsrådet.

Den 15 november arrangerar Enheten för forskningsstöd på Kansliet för medicin och farmaci ett seminarium för Medfarms forskare. På seminariet kommer du få en genomgång av en ansökan till Vetenskapsrådet och konkreta tips om hur man skriver en bra ansökan. Du kommer även att få reda på hur en utvärderare på VR tänker och hur man kan kombinera kliniskt och akademiskt arbete på ett fördelaktigt sätt. Fokus ligger på ansökningar till VR, men en hel del av informationen och tipsen är allmängiltiga. Seminariet är på engelska.

Kaffe serveras från kl 14.45.

Platserna är begränsade, så anmäl dig tidigt! Observera att seminariet bara är öppet för Medfarm.

Anmäl dig via denna länk.

Kalendarium för medicin och farmaci