Delta i hybridsymposium om datadriven livsvetenskap

  • Datum:
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Välkommen till ett minisymposium om datadriven forskning om evolution och biologisk mångfald från 8–9 september.
  • Arrangör: SciLifeLab
  • Kontaktperson: Petter Cronsten
  • Seminarium

Evenemanget är det första som sponsras av SciLifeLab & Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) och är ett hybridsymposium med deltagare på plats både i Göteborg och via Zoom.

Vid minisymposiet kommer den första gruppen DDLS-stipendiater inom evolution och biologisk mångfald att presentera sig själva och sina forskningsplaner. Det blir flera inspirerande huvudtal, presentationer av den svenska infrastrukturen för datadriven forskning inom evolution och biologisk mångfald samt diskussioner om DDLS-programmets framtid.

Läs mer och anmäl dig
 

Vill du veta mer?
Program för DDLS-minisymposiet 8–9 september
About the DDLS program

Kalendarium för medicin och farmaci