Rudbeckseminarium, Henrik Rönnberg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Rudbecksalen på Rudbecklaboratoriet Rudbecklaboratoriet, C11
  • Föreläsare: Henrik Rönnberg, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  • Arrangör: Gruppen för Rudbeckseminarier
  • Kontaktperson: Rouba Gennaoui
  • Seminarium

Titel: Precision medicine in dogs with cancer, comparative aspects on CAR-T therapy in man’s best friend.

Värd: Kerstin Henriksson

Kalendarium för medicin och farmaci