Workshop - application for Excellent Teacher

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Interaktivum (A8:215a)
  • Föreläsare: PRåM
  • Webbsida
  • Arrangör: PRåM (Pedagogiska rådet vid MedFarm)
  • Kontaktperson: PRåM
  • Workshop

Konkretiseringsverskstad i hur du ansöker till excellent lärare.

Anmälan via: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/74584

Kalendarium för medicin och farmaci