Hur kan vi konkret stödja studenters lärande och beslutsfattande med "Team Based Learning"-inspiration

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Interaktivum (A8:215a)
  • Föreläsare: Christina Gummesson, docent och universitetslektor vid Lunds universitet samt universitetslektor i medicinsk pedagogik vid Malmö universitet. Geir Gunnlaugsson, Pedagogisk utvecklare vid enheten för universitetspedagogik (UU)
  • Webbsida
  • Arrangör: PRåM (Pedagogiska rådet vid MedFarm)
  • Kontaktperson: PRåM
  • Workshop

Denna workshop är en fortsättning på presentationen “Att stödja studenters lärande – bakomliggande komponenter”.

Du är välkommen att delta även om du inte var med på inledningen (lunchföreläsning 13 september). Under denna halvdag arbetar vi med att konkret utveckla/påbörja/revidera lärandemoment som används inom TBL. Vi genomför tillämpningsövningar enligt casemetodik och/eller skriver frågor för diskussion och eftertanke (för individuella test och gruppdiskussioner).

Kalendarium för medicin och farmaci