The gap between patients’ expectations and clinical reality of personalized medicine in colorectal cancer

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, Hybrid
  • Föreläsare: Mirko Ancillotti (Postdoc Researcher, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci