Halvtidsseminarium: Cleft Lip and Palate: Function and appearance

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Biblioteket, Brännskadecentrum, Ing. 85, Plan 9
  • Föreläsare: Roshan Peroz
  • Kontaktperson: Maria Mani
  • Halvtidsseminarium

Halvtidsseminarium med Roshan Peroz

Du kan även deltaga i halvtidsseminariet genom det virtuella mötesrummet: 
Videonummer/Skype för företag: 103169@join.lul.se 
Google Chrome: https://join.lul.se, Samtals-ID: 103169 
Telefon: Ring 018-6116900 och följ anvisningarna. Samtals-ID: 103169# 

Kalendarium för medicin och farmaci