Halvtidsseminarium: Ella Thiblin “Guided internet-administered CBT self-help for parents of children treated for cancer: Feasibility, acceptability, and unmet needs”

  • Datum: –12.00
  • Plats: MTC KBH Signifikansen, plan 1
  • Föreläsare: Ella Thiblin, doktorand
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Ella Thiblin
  • Halvtidsseminarium

Välkomna till Ella Thiblins halvtidsseminarium med titeln “Guided internet-administered CBT self-help for parents of children treated for cancer: Feasibility, acceptability, and unmet needs”.

Halvtidskommitté

Malin Lövgren, docent, Institutionen för vårdvetenskap, Marie Cederschiöld Högskola

Therese Skoog, professor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Michael Wells, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet

 

Huvudhandledare

Louise von Essen, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa/ Department of Women's and Children's Health, Uppsala universitet

 

Biträdande handledare

Joanne Woodford, forskare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa/ Department of Women's and Children's Health, Uppsala universitet

Anne H. Berman, professor, Psykologiska institutionen, Uppsala universitet

Päivi Lähteenmäki, docent, Department of Clinical Medicine, University of Turku

Kalendarium för medicin och farmaci