Progressionskriterier i pilot- och genomförbarhetsstudier

  • Datum: –15.00
  • Plats: MTC KBH Signifikansen, plan 1
  • Föreläsare: Ella Thiblin, doktorand
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Välkommen till U-CARE seminarieserie om progressionskriterier i pilot- och genomförbarhetsstudier med doktorand Ella Thiblin.

Progressionskriterier används för att avgöra om pilot- eller genomförbarhetsstudier ska fortsätta till en definitiv randomiserad kontrollerad studie (RCT). Seminariet kommer att ta upp hur progressionskriterier kan användas för att öka kvaliteten i forskningen och informera om god studiedesign.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Kalendarium för medicin och farmaci