Photovoice: en introduktion

  • Datum: –15.30
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Gösta Hultquist, Rudbeck BV södra korr, C11
  • Föreläsare: Joanne Woodford, Assistant Senior Lecturer in Healthcare Sciences
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Photovoice är en samhällsbaserad, visuell deltagande aktionsforskningsmetod där deltagarna är experter om sina egna liv (Bang & Wang, 2006).

Väl genomförda Photovoice-projekt kan underlätta och göra det möjligt för grupper vars röster kring viktiga frågor, samhällsproblem och styrkor ofta försummas i traditionell forskning.

I detta seminarium kommer vi utforska:

- Vad är photovoice?

- Hur kan photovoice användas?

- Hur övervinner vi vanliga metodologiska begränsningar?

- Vilka etiska överväganden är specifika för photovoice, och hur övervinner vi dem?

Vi kommer även att testa tekniken under seminariet, så ta med en smartphone eller en kamera!

Seminariet kommer att hållas på engelska. 

Kalendarium för medicin och farmaci