Så når du ut med din forskning till en bredare publik

  • Datum: –14.00
  • Plats: Waldenströmsalen Rudbecklaboratoriet C1
  • Föreläsare: Ella Thiblin, Miro Anter, Richelle Duque Björvang
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Miro Anter
  • Seminarium

Hur kan vi som är aktiva inom forskning förbättra vår forskningskommunikation för att nåt ut till fler människor? Finns det några praktiska tips och tricks när det kommer till muntliga presentationer? Hur kan historieberättande göra vår forskning lättare att förstå?

Ella Thiblin, Miro Anter och Richelle Duque Björvang kommer at dela med sig av deras syn på olika aspekter av forskningskommunikation. Alla seminariedeltagare kommer få möjlighet att ställa frågor och bidra med sina idéer och erfarenheter under seminariet. 

Vänligen notera att detta seminarium arrangeras av U-CARE och är öppet för vem som helst att delta i. Besök gärna www.mp.uu.se för officiella rekommendationer om forskningskommunikation som anställd vid Uppsala universitet. 

Seminariet kommer att hållas på engelska, och frågor kan ställas på antingen svenska eller engelska. 

Kalendarium för medicin och farmaci