Forskningsforum barn och ungdom - Evaluation on air cooling device to reduce oral mucositis

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Föreläsare: Christopher Blacker
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Gustaf Ljungman
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci