Forskningsforum barn och ungdom - HPV-vaccination av skolbarn

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Föreläsare: Ida Enskär
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Tryggve Neveus
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci