Forskningsforum barn och ungdom - Molecular Profiles of Paediatric Inflammatory Bowel Disease, Pathogenesis and Treatment

  • Datum: –13.00
  • Plats: Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Föreläsare: Niklas Nyström
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Géraldine Giraud
  • Seminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

Att delta vid ett seminarium inom en godkänd seminarieserie ger doktoranden 0.05 hp, förutsätt att närvaro har registrerats.
Att delta vid forskningsplansseminarium (PRS) ger 0.05 hp oavsett om den ingår inom en seminarieserie eller inte. 
Att presentera vid ett seminarium inom en godkänd seminarieserie ger doktoranden 0.5 hp. Doktoranden får dock inga poäng för sitt eget forskningsplansseminarium. 
Att delta vid halvtidsseminarium och disputation regleras utanför dessa seminarieserier och ger 0.25 hp för deltagande, max 2.5 hp under forskarutbildningen.  

Närvaro tar varje student eget ansvar för . Var och en be om underskrift på egen lista alternativt skriver på närvaro lista när seminarier ske irl. Verifikationer från zoom seminarier och Listor från irl seminarier kommer arkiveras hos phd administratörer.

Kalendarium för medicin och farmaci