Halvtidsseminarium - Glucose Intolerance in Children and Adolescents with Obesity

  • Datum: –12.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Ulmstensalen, Ing 96
  • Föreläsare: Iris Ciba
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Anders Forslund, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, UU
  • Halvtidsseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63342447416

Halvtidskommitté
Niclas Abrahamsson, dr med vet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Carl-Erik Flodmark, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper – Malmö, Lunds universitet

Steven Lucas, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Anders Forslund, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Peter Bergsten, professor, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet

Kalendarium för medicin och farmaci