Lunchföreläsning: Hjälp studenterna förstärka den inre motivationen (PRåM)

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/s/65541526969
  • Föreläsare: Marina Bergman, pedagogisk utvecklare, Mälardalens högskola
  • Webbsida
  • Arrangör: PRåM (Pedagogiska rådet vid MedFarm)
  • Kontaktperson: PRåM
  • Föreläsning

Inre motivation hämtar sin kraft på ett känslomässigt plan och bygger på nyfikenhet och upptäckarglädje - vi känner en inre tillfredsställelse och meningsfullhet med det vi håller på med. Men ibland finns den inte där, vi famlar och väntar på att den ska dyka upp.

På den här föreläsningen får du höra mer om lärarens/handledarens betydelse för studenters engagemang och känsla av mening samt relationens betydelse för viljan att lära med andra.

Kalendarium för medicin och farmaci