Immunologi seminarium, Greta Hultqvist “Development of multivalent antibodies for passage across the blood brain barrier and treatment of neurodegenerative diseases”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:305 och ZOOM, länk ovan
  • Föreläsare: Greta Hultqvist, Dept of Pharmacy, UU
  • Kontaktperson: Gunnar Pejler
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci