Forskningsplansseminarium - AMR-drivers: addressing the distal drivers of AMR through targeted AMR-, or integrated SDG-policy and action?

  • Datum: –10.00
  • Föreläsare: Luong Nguyen Thanh
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Luong Nguyen Thanh
  • Seminarium

Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67599484278

Main supervisor
Peter Søgaard Jørgensen, PhD, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University / Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

Reviewer
Andreas Mårtensson, Professor, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University

Kalendarium för medicin och farmaci