Psykisk hälsa – en av vår tids största utmaningar: Symposium och årets Göran Gustafssonföreläsning i medicin 2022

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern eller Zoom
  • Föreläsare: Professor Ned H. Kalin
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet, WOMHER och Göran Gustafssons Stiftelser
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson, Shima Momeni
  • Föreläsning

Varmt välkommen till ett symposium om psykisk hälsa och årets Göran Gustafsson­föreläsning i medicin!

Varje år bjuder Uppsala universi­tet till­sammans med Göran Gus­tafs­sons Stiftelser in en inter­nationellt fram­stående for­skare inom medicin att hålla en före­läsning. Årets föreläsning hålls tillsammans med Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, WOMHER.

Anmäl dig här

Årets Göran Gustafssonföreläsare och symposiets huvudföreläsare är professor Ned H. Kalin, ordförande på institutionen för psykiatri vid University of Wisconsin School of Medicine and Public Health.

Göran Gustafssonföreläsningen är på engelska. Resten av symposiet är på svenska.

Övriga föreläsare är:

- Professor Lisa Ekselius: Psykiatri igår, idag och i morgon
- Docent Åsa Konradsson Geuken: Stigma vid psykisk sjukdom – det kan vi klara oss utan
- Professor Simon Cervenka: Immunsystemets roll vid psykossjukdom - vad ser vi med molekylär hjärnavbildning?
- Docent Andreas Frick: Den rädda hjärnan
- Docent Erika Comasco: Hjärnan, kön och hormoner
- Professor Alkistis Skalkidou: Graviditet – en potent trigger av psykisk ohälsa?
- Docent Fotis Papadopoulos: Artificiell intelligens inom framtidens psykiatri

Symposiet är i Humanistiska teatern men var uppmärksam på eventuella förändringar på grund av ändrade restriktioner och förutsättningar.

Professor Ned H. Kalin

Kalendarium för medicin och farmaci