IMBact seminarium, Michael Knopp "Impact of the Microbiome Composition on the Evolution of Antibiotic Resistant Mutants"

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:305
  • Föreläsare: Michael Knopp, Invited speaker, Postdoctoral Fellow in Dr. Typas group at EMBL, Heidelberg
  • Kontaktperson: Ulrika Lustig
  • Seminarium

#Genome Biology

Kalendarium för medicin och farmaci