Ella Thiblins forskningsplansseminarium

Välkomna till Ella Thiblins forskningsplansseminarium.

Seminariet kommer att börja med att doktorand Ella Thiblin presenterar sin forskningsplan för doktorandprojektet "Guided internet-administered CBT self-help for parents of children treated for cancer: Exploring and responding to unmet psychological distress". Därefter kommer professor Lena Wettergren, som sett över forskningsplanen, att leda en diskussion.

Syftet med seminariet är att ge feedback på forskningsplanen och identifiera vilka delar av planen som kan förbättras.

Kalendarium för medicin och farmaci