Disputation Wiebke Struckmann, Psykiatri

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset sal X i Universitetshuset men även på zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62066800319
  • Doktorand: Wiebke Struckmann, doktorand Psykiatri
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "The effect of intermittent theta-burst stimulation over the dorsomedial prefrontal cortex on brain activity in depression"

Plats: sal X i Universitetshuset men även på zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62066800319

Wiebke Struckmanns disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Huvudhandledare: docent, universitetslektor Robert Boden
Biträdande handledare: Dr, forskare Jonas Persson, Dr forskare Malin Gingnell
Opponent: universitetslektor Paul Hamilton, Linköpings universitet
Ordförande: professor Simon Cervenka
Examinator: professor Mia Ramklint
Betygsnämnd: professor Catherine Harmer, University of Oxford, Storbritannien, docent, universitetslektor Mussie Msghina, Örebro universitet, docent Vendela Zetterqvist

Kalendarium för medicin och farmaci