Forskningsforum barn och ungdom - "Improving HPV vaccination status among children in municipalities with low coverage – developing a school-based cluster randomized educational intervention"

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Ida Enskär
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Maria Grandahl
  • Seminarium

Forskningsplanseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

Huvudhandledare
Maria Grandahl, Universitetslektor, Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Granskare
Anna Wikman, Universitetslektor, Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Examinator
Eva-Lotta Funkquist, Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kalendarium för medicin och farmaci