ObGyn Highlights - "PCOS - hälsa på lång sikt, diabetes och fertilitet"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Stora konferensrummet Kvinnosjukvården
  • Föreläsare: Sofia Persson
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: sofia.persson@kbh.uu.se
  • Seminarium

Inför halvtid

Kalendarium för medicin och farmaci