Immunologi seminarium, Anna Blom “Overcoming complement evasion strategies developed by bacterial pathogens”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Föreläsare: Anna Blom, Lunds universitet
  • Kontaktperson: Gunnar Pejler
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci