U-CARE Seminarieserie: Deltagande och skolbaserade interventioner – nationella och internationella perspektiv

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom, send an e-mail to kine.johansen@kbh.uu.se to get a Zoom link
  • Föreläsare: Kine Johansen, Fysioterapeut och Med Dr, Uppsala universitet; Mats Granlund, Psykolog och professor, Jönköpings universitet; Wenonah Campbell, Docent, SLT, McMaster University, Canada; Dana Anaby, Arbetsterapeut och docent, McGill University, Kanada; Moa Yngve, Arbetsterapeut och Med Dr, Linköpings universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Erik Olsson
  • Seminarium

Välkommen till ett seminarium om deltagande och skolbaserade interventioner! Seminariet arrangeras av Swedish research network for participation and school-based interventions, och är en del av U-CARE Seminarieserie.

Genom korta presentationer och diskussioner kommer vi att lära oss mer om: 

·       'The family of Participation Related Concepts (fPRC)' riktlinjer som används för att definiera deltagande

·       Optimera inkludering av barn och unga i skolan: Insikter från en 'realist synthesis' av skiktade modeller för rehabiliteringsstöd

·       'The Participation-focused KT (P-KT)' guide som används för att planera implementering av deltagarbaserade övning som är samskapade med användare 

·       Erfarenheter från testning av 'Partnering for Change (P4C)', ett behovsbaserat nivåindelat sätt att förse rehabiliterande stöd i skolor i Sverige

Vänligen observera att du behöver skicka ett mail till Kine Johansen för att få en Zoom-länk till seminariet: kine.johansen@kbh.uu.se

Seminariet kommer att hållas på engelska. 

Kalendarium för medicin och farmaci