Göran Gustafssonföreläsning i medicin 2021: Can insights into the signaling mechanisms improve tumor treatment?

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Föreläsare: Carl-Henrik Heldin
  • Webbsida
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson
  • Föreläsning

Föreläsningen är på engelska och ges av professor Carl-Henrik Heldin.

Varmt välkommen till årets Göran Gustafsson­föreläsning i medicin! Varje år bjuder Uppsala universi­tet till­sammans med Göran Gus­tafs­sons Stiftelse för främ­jande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska hög­skolan in en inter­nationellt fram­stående for­skare inom medicin att hålla en före­läsning.

Föreläsningen är på engelska och ges av Carl-Henrik Heldin, professor vid Uppsala universitet och ordförande i Nobelstiftelsen.

Anmäl dig här för att delta på plats
Zoom-länk för att delta online

Kalendarium för medicin och farmaci