Forskningsforum barn och ungdom - "Idiopatiskt intrakraniellt tryck" och "Hypertensive encephalopathy in children with acute lymphoblastic leukemia"

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Mira Lehtonen och Otto Zhou
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Arja Harila-Saari
  • Seminarium

Självständigt arbete läkarlinjen

Kalendarium för medicin och farmaci